Oppdatert 19.02.2023


Følg laget vårt direkte frå Haugesund

Laurdag 10.november 2012

I dag er FLL-laget vårt i aksjon i Haugesund med prosjektet Senior Solutions.

10.nov.2012 16:20 Elin Lilleheie Skjetne

Premieutdeling, alle fekk medalje :) Me vart nominert til forskingsoppgåva / teori ! Men diverre vann me ikkje . Me er stolte av gjengen vår :-) Du finn oppdateringar frå turneringa her>>

Tekst & foto: Elin Lilleheie Skjetne

Generalprøve i First Lego League
Fredag 9.november 2012

I kveld har elevane i FLL hatt generalprøve i Senior Solutions. etterpå kosa gjengen seg med pizza!
Laurdag 10.november brakar det laus med turnering i Haugesund.Lykke til til heile gjengen!
Det kjem nytt på nettsida i løpet av helga.

Tekst: Lars Bakka Foto: Elin Lilleheie Skjetne

First Lego League 2012 ved Sagvåg skule Hjernekraft

BLOGG
First Lego league-gjengen i Haugesund 10.november


Tilbakeblikk: 
 The Genius Kids 2004>> Robotgjengen 2005>> 
Nano 2006>>  Mindstorms 2007>> FLL Sagvåg skule 2008>> FLL2009>> FLL2010>>  FLL2011>>

Legobilete 08.11.12

 

 

Stort bilete>>
På jobb i ferien!
Laurdag 6.oktober 2012

First Lego League-gjengen tek ikkje ferie. I dag er dei i full gang med bygging og teorioppgåve på Sagvåg skule. Les meir om prosjektet her>>

Tekst: Lars Bakka Foto: Åsmund Herllesøy

First Lego League 2012
Torsdag 6.september 2012

I dag var det oppstartmøte i FLL 2012. Det er Lina og Danel N frå 5.kl, Marius H, Johannes,og Øyvind frå 6.klasse og Håvard frå 7.kl. Framleis kan de bli rekrutert nokre fleire elevar til laget. Elevane bestemte at dei også i år vil vera med på konkurransen i Haugesund.
Les meir om FLL her

Foreldreliste:

5.klasse
Kaisa: Susann M. Dørum audungronbekk@gmail.com (472 83 124)

Lina:  Ragnar Almås r.almas@sklbb.no (975 56 039)

Daniel: Vidar Navdal vnavdal@Live.no (481 43 017)

Alberto: Ernesto Seidel  ernesto.seidel@wartsila.com (945 34 174)

6.klasse:

Marius: Svanhild.I.Hermansen siherm@broadpark.no (958 64 095)
Jonannes: Åsmund Hellesøy asmund.hellesoy@wartsila.com (909 35 696)

Øyvind: Solfrid Skumsnes Dahle solfrid.s.dahle@stord.kommune.no (992 94 154)

7.klasse:

Håvard: Elin Skjetne Lilleheie elin.skjetne.lilleheie@stord.kommune.no (997 70 102)

Kalender FLL Sagvåg skule
veke38
14.sept: Oppdraget vert offentleg

20.sept: Foreldremøte
Elevane les teorioppgåve og lagar skisst til prosjekt

22.-23-.sept:
I helga: Elevane lagar si eiga liste (to namn) over eldre samarbeidspartnarar. Og sjekkar med desse om dei er "ledige" for intervju/samarbeid.
veke 39
Teorioppgåva held fram.
Bygging når prosjektskissa er godkjent
Måndag 24.9 (13.30-14.30)
Elevane har møte, snakkar om kandidatane og vel seg ein samarbeidspartner.
Tysdag 25.9 (13.30-14.30)
Elevane har møte og lagar intervju / spørsmål. Planleggg/førebur seg.
Onsdag 26.9 (13.30-14.30)
Elevane lagar forslag til plan i prosjektet sitt.
+ Foreldrene møter på skulen kl 18.00 og hjelper elevane med planen, og avtalar vidare kva dagar og helger dei kan stilla opp.
veke 40
Måndag 1.10
Jobbing på skulen med bygging og teori
Tysdag 2.10
Jobbing etter skuletid 13.35-15.35
Onsdag 3.10
Jobbing etter skuletid 13.35-15.35
Torsdag 4.10
Jobbing etter skuletid 13.35-15.35
Fredag 4.10
FRI
Laurdag 6.10
Jobbing på skulen med bygging og teori
veke 41
Haustferieveka:
Det vert jobba også denneveka...
I dag jobba gruppa med teori i to timar og bygging i ca ein time.(vaksne:John, Solfrid og Elin)

Onsdag kl 10 - 13
Vaksne: Elin og
(her kan dei vaksne som det passar for melda seg :-))
Torsdag kl 10- 13
Vaksne: Svanhild og .
(her kan dei som det passar for melda seg :-))
Fredag kl 10- 13
Vaksne: Svanhild og
-her kan dei som det passar for melda seg :-)
(fredag kan det henda at gruppa får sjå og oppleva ein "ekspert", då vert det kanskje ei "utflukt" til rehabsenteret. Me ventar på ei avklaring om dette )

Gruppa treng å jobba med både teoridelen og bygging av bordet. Det er ganske mykje som gjenstår.

PLAN:
1) Gruppa må læra om hjelpemiddel og utfordringar som eldre har. (Thorvald på Fitjar)
2) Gruppa må bli einige om problem og kva dei vil forska vidare på og finna ei ny løysing på. Forska på dette.
3) Gruppa må presentera løysinga si.

Fint om de gjev ein lyd om de kan hjelpa til eller de ikkje kan koma. Velg gjerne svar til alle så får alle meldingane mellom oss.

Helsing Elin

veke 42
Denne veka vil elevane også få jobbetid i skuletida
veke 43
Denne veka vil elevane også få jobbetid i skuletida
veke 44
PLAN VIDARE:
i dag Onsdag 17-19- vaksne Elin og Svanhild
Torsdag; 1.november- jobbing med plakatar og bordet. Vaksne: Ragnar og Svanhild
Laurdag 3. november - kl 10 - 13.30 - jobbing med bordet. Vaksne: John/svanhild og Elin
Sundag 4.november- kl 14 - 16.30 - Vaksne: Elin og Svanhild- Levering av prosjektet på FLL sida.
Denne siste veka må me konsentrera oss om kjøring og øving :-)
Måndag 5. november- etter skuletid og kl 17 - 19 vaksne: ???? Fordela ansvar for framføringa. Øva heime i leksa.
Onsdag 7. november- fordela ansvar og ME MÅ ØVA PÅ FRAMFØRING, til me har kontroll.
Torsdag 8.11 - Elevane har fri frå skulen -
Fredag 9.11- Elevane har fri frå skulen -
Fredag ettermiddag: kl 17- 19 - Siste innspurt, me gjer alt klart og pakkar ned roboten og plakatar + tape, duk osv. Me har litt avslutning med gjengen- Pep talk-
FINALE!!! Laurdag 10.11 i Haugesund - Avreise frå Sagvåg skule kl ???
Fint om de bekreftar at de har fått denne eposten.
Mvh Svanhild og Elin


veke 45
Denne veka vil elevane også få jobbetid i skuletida
10.nov(laurdag):

Turnering i Haugesund

First Lego League