Oppdatert: 03.01.23


Nyaste
elevrådsmøte
Læreplan for elevrådsarbeid >> | Tilbakeblikk på elevrådet>>
 

 

Elevrådsmøte tysdag 30.august 2022 kl. 08.45-09.30

Desse møtte:

Frida Sliper Strauss (1.kl.) –Carlos Risnes Krebs (2.kl) –Martin Malnes Tranøy Tvedt (3.kl) –Rahi Rye (4.kl) –Mathias Thorland Lillebø (5.kl) – Selma Almås (Formann - 6.kl) – Ole Westerheim (7.kl) – Egil Petterteig (tilsettrepresentant)

Info frå administrasjonen:

-          Me snakka om ansvaret om mulighetane som ligg i å vera med i elevrådet

-          Me valde leiar.

o   Ole er leiar fram til jul, og Selma er leiar etter jul.

Saker frå klassane:

1.kl

2.kl

3.kl

4.kl

·         VR-brillene: Får me i 4.klasse lov å låna dei, eller er det berre når me finn ballen?

o   Elevrådet seier: Det må rektor sei noko om.

o   Rektor seier:

·         Er det lov å koma med ynskje om spel? Fjerde klasse foreslår Catan, Maxi Yatsi, Kryptert familieversjon

o   Elevrådet seier: Elevrådet har litt pengar, og me kan kjøpa spel, men då må me få vita litt meir om to av desse spela, og tenka litt på kor me skal ha dei og korleis dei skal brukast. Kanskje nokon frå fjerde klasse kan finna desse på nett, og visa kva det er.

o   Rektor seier:

·         Er det lov med Pokémonkort?

o   Elevrådet seier: Nei. Det har ikkje gått bra dei siste åra, så i år droppar me å prøva.

o   Rektor seier:

·         Kunne skulen kjøpt ein buss for å koma oss på tur i skuletida? Då kunne me kome oss litt lenger vekke frå skulen..

o   Elevrådet seier: Dei fleste  er positive til å kjøpa ein buss, men me lurer på om det ikkje er litt dyrt?

§  Ein representant spør: Er det måtar me kan spara eller samarbeida med nokon for å skaffa pengar til ein buss?

§  Ein annan seier: Me har jo bein av ein grunn..

o   Rektor seier:

·          

 

5.kl

·         Blir det kantine på mellomsteget?

o   Elevrådet seier: God ide, så slepp me å laga mat den dagen.

o   Rektor seier:

·         Er det mulig å bestilla frukt?

o   Elevrådet seier: Enig

o   Administrasjonen seier: Det var til slutt så få som bestilte frukt, at det var færre enn dei kunne levere til. Me har også hatt problem med at frukta hadde dårlig kvalitet, og at elevane ofte ikkje likte den type frukt som kom. Det vart mykje matsvinn av dette, og skulen har bestemt at me ikkje vil vera med på denne ordninga lenger.

 

6.kl

·         Me har sett at bilane er litt øydelagde, og me lurer på om me får lov å bruka dei i det vesle friminuttet?

o   Elevrådet seier:  Det må dei vaksne sei noko om.

o   Rektor seier:

7.kl

·         Me ynskjer basketballturnering og kanonballturnering.

o   Elevrådet seier: Kanskje den kan vera for mellomsteget.

o   Rektor seier: Me skal ta det opp med mellomstegteamet.

o   Elevrådet seier: Sikkert koselig med ein benk der….

o   Rektor seier:

Saker frå Administrasjonen

·         Talentiade?

o   Elevrådet seier: JA! Helst ute i uteamfiet. Me foreslår torsdag 15.september

§  Alle som har noko underhaldande dei vil visa fram, kan melda seg på.

§  Påmeldingsfrist: Fredag 9.september.

o   Rektor seier:

 

Referatet er skrive av Egil Petterteig, og lese og godkjent av leiar i elevrådet.