2013-14   2014/15   2015/16    2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21

Møtereferat som presentasjon  i

Tysdagsmøte  2022 (Haust) kl 14.15-15.45

 

Aug Oppstart Tematid
16 (v33)  Ymse om skulestart Lærebokinnkjøp 2022
23 (v34) PC-nytt, morgonmøtet Status vekeplanarbeidet
30 (v35) FAL,  foreldremøta, Presentasjon av 3. klasse v / Anne Sissel

 

Sept Oppstart Tematid: Førebuing:
6 (v36) Visma-nytt Temaplanar 2022-23 Reveider planen for eigen klasse
13 (v37) Friminuttsaktivitetar Presentasjon av 7. klasse - Jan Arne og Erlend  
20 (v38) Teamnytt, elevjobbar Presentasjon av 6. klasse - Ingrid og Simen  
27 (v39) Verneombodkvarten Presentasjon av 1. klasse - Jennu og Anne Elisabeth
-> Klubb
 

 

Okt Oppstart
Tematid: Førebuing:
4 (v40) Tilsyn Sagvåg skule Kompetanseløftet Les vår plan
11 (v41)  Haustferie
18 (v42)   Gjennomgang og drøfting av personalsituasjonen hausten 2022 klasse for klasse v/ Egil  
25 (v43) Ikkje fysisk møte Individuelt arbeid 1,5 t: Les planen og skriv inn dine tankar i Kompetanseplanen vår  

 

Nov Oppstart Tematid: Førebuing:
1 (v45) Ymse sakar Kompetanseløftet: Revisjon av vår plan.
(Presentasjon av 2.4.-eller 5.klasse?)
Alle er budd med eigne skriftlege innspel.
8 (v46)   Fagdag om vald og overgrep v/ Hildegunn & Lars  
15 (v47)

Fagdag om vald og overgrep v/ Hildegunn (Del 2)

22 (v48)   Leksebevisst skule & vekeplanane (Fokus på foreldreleksa)  
29 (v48)   Kompetansepakke om inkluderende praksis
Kompetansepakke om inkluderende praksis (udir.no) (2. Meistring og utvikling)
 

 

Des Oppstart Tematid:  
6 (v50)   "Juleavslutning"  
13 (v51)      

Januar: Skulebasert vurdering Stådstadanalyse

Vurdere og forbedre opplæringen (udir.no)

 

Våren 2023 vert laga januar 2023

Tysdagsmøte  2023 (Vår) kl 14.15-15.45

 

Januar Oppstart Tematid Førebuing:
3 (v1)   Ymse planar våren 2023:
- Halvårsplan undervisning
- Vekeoppdrag
- Tysdagsmøta
- Temaplan
- Kompetanseløftet våren 2023
- FAL våren 2023
- m.m.
 
10 (v2)   Kompetansepakke om inkluderende praksis
Kompetansepakke om inkluderende praksis (udir.no) (2. Meistring og utvikling)
 
17 (v3)   Språkløype (1) v/ Anne Elisabeth  
24 (v4)   Kompetansepakke om inkluderende praksis
Kompetansepakke om inkluderende praksis (udir.no) (2. Meistring og utvikling)
 
31(v5)   Etterarbeid Nasjonale prøvar v/ Kari & Anne Brit  

 

Februar Oppstart Tematid Førebuing:
7 (v6)   Språkløype (2) v/ Anne Elisabeth  
14 (v7)   Kompetansepakke om inkluderende praksis
Kompetansepakke om inkluderende praksis (udir.no) (2. Meistring og utvikling)
 
21 (v8)   Saman om ein god oppvekst v / Hildegunn  
28(v9) Vinterferie

 

Mars Oppstart Tematid Førebuing:
7(v10)   Ståstadanalyse (1)  
14(v11)   Ståstadanalyse (2)  
21 (v12)   Ståstadanalyse (3)?  
28 (v13)      

 

April Oppstart Tematid Førebuing:
4 (v14)  Påskeferie
5 (v15)      
18 (v16)      
25 (v17)      

 

Mai Oppstart Tematid Førebuing:
2 (v18)      
9 (v19)  
16 (v20)      
23 (v21)      
30 (v22)   Skuleåret 2023/24 Tilsettkabal & læremiddel / lærebøker m.m.  

 

Juni Oppstart Tematid Førebuing:
6 (v23)      
13 (v24)      
20 (v25)      

  

Saker til hausten 2021:

Alltid aktuelle tema....:
= på planen i tysdagstid dette året dette skuleåret


Samarbeid skule & SFO
Teiknspråktema
Mitt val
Elevfokus
Sjakk-kurs for lærarane
BTI
Lekser, lekseplan
Kurs Textpilot (Åshild, etter at ho har vore på kurs)
Kurs Skooler (Lærar frå NUS)
Digital skriving OneNote (Office365)
Førstehjelpskurs
Smartboardkurs /Notebook
NORM-prosjektet (Skrivehandlingar)
SOL (Systematisk observasjon av lesing)
Refleksjonsbaserte lærarmapper (RLM)
Innkjøp og fornying
System for aviksmelding
Fornying av kunnskapsløftet: Den første modulen, Overordnet del - verdiløftet i praksis, er klar til bruk for alle skoler fra 1. november 2019. 
Vurdering http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/underveisvurdering/halvarsvurdering/
Pedagogisk kafé (Skuledagen  Engelskundervisning.....)

https://youtu.be/q7DbVjN-Qrw (32 min)